HUSITSKÁ FARA

Ideální místo pro vaši duši

Není snadné vměstnat do kolonek vše, co se na husitské faře děje, ale vynasnažím se alespoň částečně popsat atmosféru harmonie mezi lidmi, Bohem a světem, která mnohé návštěvníky okouzlí.

OBNOVA SBORU JANA AMOSE KOMENSKÉHO VE STRAŠKOVĚ

postaveném v roce 1957

Transparentní účet sbírky na opravu sboru je 2502403802/2010.

Nová budoucnost pro kapli ve Straškově

Možná někteří podle přiloženého obrázku poznáte sbor naší církve v obci Straškov, který stojí na hlavní ulici u potoka. Současný stav sboru je bídný, nefunkční a bez elektřiny byl už před 22 lety, když jsem se stala farářkou. Staráme se alespoň o venkovní prostor. Ale dnes jsem ráda, že vám mohu oznámit důležitou změnu. Založili jsme veřejnou sbírku na rekonstrukci sboru a věříme, že se nám napříč republikou podaří vybrat finance potřebné k tomu, aby byl sbor opraven a znovu otevřen veřejnosti. Sbor byl postaven svépomocí v 50. letech, což už samo o sobě je unikátní a zaslouží si to naši pozornost. Ve staré kronice z roku 1957 jsem o sboru našla tento text:

"V lednu 1957 bylo rozhodnuto odbourat větší část staré přízemní budovy a ze zbytku vystavět sbor. Plány vypracoval Vladislav Sismilich ml. a po příslušných povoleních bylo přikročeno v březnu 1957 k bourání staré budovy a k nové stavbě.

Rozměry vlastní budovy jsou 8,40 x 6 metrů. V čele budovy je projektován přístavek (závětří) o rozměrech 4,30 x 1,80 metrů. Celá stavba musela být důkladně odizolována, poněvadž několik metrů od budovy teče potok. Pracovalo se hlavně brigádnicky, zdarma. Jen výjimečně byla žádána mzda.

Sbor byl otevřen 22.9.1957 bratrem biskupem Dr. Miroslavem Novákem za účasti duchovních z okrsku. Nese název: Sbor Jana Amose Komenského. Celkem bylo na stavbě odpracováno 3 026 brigádnických hodin. Na darech vybráno 4949,- Kč. Vydání na stavbu činilo asi 10.000,- Kčs."

Nedělní bohoslužba

Dokonalá chvíle ke ztišení 

Vztah mezi Bohem a námi není jen o tom, že se JÁ potřebuji za něco pomodlit nebo se uklidnit a tak jdu k němu - na bohoslužbu. I Bůh potřebuje něco od nás. Povolává nás do svého společenství věřících z určitého důvodu. Většinou proto, abychom se staly posly jeho dobré zprávy, abychom jeho slova proměňovali ve skutky, přenášeli je do našich životů, do svých rodin, mezi své přátele a tak pomáhali tvořit Boží království na zemi. A pokud si nějaký škarohlíd myslí, že je to marná snaha, ještě nebyl na husitské faře. 


Bohoslužby jsou na husitské faře každou neděli od 10 hodin a skutečně se na ně může přijít podívat každý. Centrum volného času Hláska

Prostor pro nová přátelství

Centrum Hláska působí na husitské faře od roku 2008 a nabízí své aktivity dětem školního věku. Vstup do Centra je bezplatný. V Centru se můžete zapojit do různých kroužků, nebo můžete využít různé stolní hry, pingpong, internet a spoustu dalších možností. Naším uživatelem je každý, kdo má rád dobrou náladu a lidi kolem sebe. Ale taky ten, komu je doma samotnému smutno a nudno :-). 

Více najdete na: www.centrum-hlaska.cz

Když je nám fara malá

Sem patří všechno, co už se do žádných kolonek nevejde...třeba masopustní průvod městem, etické dílny ve školách, průvod praotce Čecha při roudickém vinobraní, výlety do okolí...

Jednou nám byla fara tak malá, že jsme se dostali až do Afriky. V roce 2011 jsme si na dálku adoptovali Keňského chlapce Chamalota, kterému prostřednictvím Centra dialog platíme vzdělání v africké škole. Posíláme mu dopisy a různé dárky.   


Chamaloto Blessed

Adopce na dálku

Od roku 2013 finančně podporujeme ve studiu Chamalota, který žije v Keni ve městě Kisumu na břehu Viktoriina jezera. V této africké zemi není základní vzdělání povinné a rodiče je musí dětem platit. Často však obyčejní lidé nemají dostatek finančních prostředků, aby si mohli dovolit posílat děti do školy. Z našeho pravidelného daru (7.200,- Kč ročně), na který se v průběhu roku skládáme, se hradí školné, školní uniforma, učebnice, pomůcky, zdravotní péče, jídlo, oblečení a další potřebné věci. Přispět může každý na účet 240001715/0300, text k platbě: Chamaloto.

O nás

Církev československá husitská vznikla o Vánocích 1919, kdy byla v řadě římskokatolických kostelů slavena po téměř 300 letech poprvé bohoslužba v českém jazyce. Za souhlasu mnoha věřících byla vyhlášena 8.1.1920 v Praze reformními římskokatolickými kněžími v čele s ThDr. Karlem Farským, který byl později zvolen jejím prvním patriarchou.

Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojule láska k Hospodinu. A kteří věří, že Církev československá husitská vznikla z Boží vůle a milosti, aby díky ní byli do Boží církve přivedeni lidé, kteří by jinak byli ztraceni v nevíře a beznaději. Nejvyšší autoritou je pro nás Duch Kristův. Naše církev klade veliký důraz na svobodu svědomí každého jednotlivého věřícího.

Svým názvem se Církev československá husitská hlásí ke křesťanským tradicím českých zemí.

VYZNÁNÍ VÍRY

Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné.

Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat.

Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy tak, jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, Pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se!


Zahrada s nadhledem

Mnozí obyvatelé města si zahradu na husitské faře spojují s letními příměstskými tábory, s klubovnou Centra Hláska, s masopustem, se stezkami odvahy či s farmářskými trhy, kdy bývá zahrada otevřená pro veřejnost.

Ve svých akčních snech jsme se rozhodli postoupit o krůček dál a přetvořit prostor tak, aby se tu mohly konat i svatební obřady a další akce, které pojmou více účastníků než doposud. S architektonickým návrhem nám pomohla zahradnice ze studia Terra Florida.

Původně jsme mysleli, že náš plán budeme realizovat postupně během následujících let, tak, jak nám finanční situace dovolí. V té samé době, kdy jsme se pustili do vymýšlení, odstartovala i grantová výzva Zelené oázy. Zkusili jsme štěstí, své sny jsme během několika týdnů sepsali na papír a žádost podali. Výsledek? Radostně hlásím do světa, že projekt Zahrada s nadhledem vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.