HUSITSKÁ FARA

Ideální místo pro vaši duši

Není snadné vměstnat do kolonek vše, co se na husitské faře děje, ale vynasnažím se alespoň částečně popsat atmosféru harmonie mezi lidmi, Bohem a světem, která mnohé návštěvníky okouzlí.

Zahrada s nadhledem 


Už je to rok, co různými způsoby trávíme čas v omezených pracovních i osobních podmínkách. Každý se s touto situací snažíme nějakým způsobem poprat. Když jsme naši faru museli poprvé před rokem uzavřít, využili jsme toho, že máme rozlehlou zahradu a svou energii jsme vložili do práce se zelení. V té době se také zrodil nápad zahradu předělat tak, aby lépe vyhovovala akcím, které dlouhá léta pořádáme.

Mnozí obyvatelé města si zahradu na husitské faře spojují s letními příměstskými tábory, s klubovnou Centra Hláska, s masopustem, se stezkami odvahy či s farmářskými trhy, kdy bývá zahrada otevřená pro veřejnost.

Ve svých akčních snech jsme se rozhodli postoupit o krůček dál a přetvořit prostor tak, aby se tu mohly konat i svatební obřady a další akce, které pojmou více účastníků než doposud. S architektonickým návrhem nám pomohla zahradnice ze studia Terra Florida.

Původně jsme mysleli, že náš plán budeme realizovat postupně během následujících let, tak, jak nám finanční situace dovolí. V té samé době, kdy jsme se pustili do vymýšlení, odstartovala i grantová výzva Zelené oázy. Zkusili jsme štěstí, své sny jsme během několika týdnů sepsali na papír a žádost podali. Výsledek? Radostně hlásím do světa, že projekt Zahrada s nadhledem vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Původně několikaletý plán se teď smrskne do několika měsíců. Od jara až do podzimu tohoto roku budeme trávit v montérkách s rýčem v ruce. Věřím, že se nám fyzickou prací na čerstvém vzduchu bude dařit zahánět splín ze všech těch epidemiologických opatření. Pokud byste někdo měl pocit, že taková fyzická aktivita psychicky pomůže i vám, rádi vás vezmeme do party.

Naším cílem je v zahradě vytvořit prostor pro dětské hry i společenské akce. Chceme zvýraznit jednu z největších předností místa, a to je výhled na hradební věž a roudnický zámek. Tím, že se zahrada nachází na místě bývalých hradeb na skále, dívá se člověk na město pod sebou s příjemným nadhledem. Myslím, že v takovém prostoru, obklopeném zelení a zpěvem ptáků, lze získat nadhled i nad běžnými lidskými starostmi. Věřím, že se nám podaří vytvořit takovou oázu pro duši, kam lidé budou moci přicházet nejen na plánované akce, ale třeba i jen tak na vycházku.

Kromě výhledu v naší zahradě budou mít své místo i užitkové záhony, ovocné stromy a keře, které si lidé budou moci "adoptovat" a sklízet ovoce své práce. Produkty zahrady plánujeme využívat i při vzdělávacích aktivitách (např. výroba jitrocelové masti, výroba domácího kečupu, společné česání třešní, jahodobraní, poznávaní bylin a výroba čaje...).

Pokud to epidemiologická situace dovolí, chceme zahradu zpřístupnit, aby lidé mohli sledovat, jak náš projekt pokračuje, a třeba se i zapojit do našich výzev. 

www.zeleneoazy.cz, www.nadacepartnerstvi.cz, www.molcesko.cz

Nedělní bohoslužba

Dokonalá chvíle ke ztišení 

Vztah mezi Bohem a námi není jen o tom, že se JÁ potřebuji za něco pomodlit nebo se uklidnit a tak jdu k němu - na bohoslužbu. I Bůh potřebuje něco od nás. Povolává nás do svého společenství věřících z určitého důvodu. Většinou proto, abychom se staly posly jeho dobré zprávy, abychom jeho slova proměňovali ve skutky, přenášeli je do našich životů, do svých rodin, mezi své přátele a tak pomáhali tvořit Boží království na zemi. A pokud si nějaký škarohlíd myslí, že je to marná snaha, ještě nebyl na husitské faře. 

Centrum volného času Hláska

Prostor pro nová přátelství

Centrum Hláska působí na husitské faře od roku 2008 a nabízí své aktivity dětem školního věku. Vstup do Centra je bezplatný. V Centru se můžete zapojit do různých kroužků, nebo můžete využít různé stolní hry, pingpong, internet a spoustu dalších možností. Naším uživatelem je každý, kdo má rád dobrou náladu a lidi kolem sebe. Ale taky ten, komu je doma samotnému smutno a nudno :-). 

Více najdete na: www.centrum-hlaska.cz

Když je nám fara malá

Sem patří všechno, co už se do žádných kolonek nevejde...třeba masopustní průvod městem, etické dílny ve školách, průvod praotce Čecha při roudickém vinobraní, výlety do okolí...

Jednou nám byla fara tak malá, že jsme se dostali až do Afriky. V roce 2011 jsme si na dálku adoptovali Keňského chlapce Chamalota, kterému prostřednictvím Centra dialog platíme vzdělání v africké škole. Posíláme mu dopisy a různé dárky.   


Chamaloto Blessed

Adopce na dálku

Od roku 2013 finančně podporujeme ve studiu Chamalota, který žije v Keni ve městě Kisumu na břehu Viktoriina jezera. V této africké zemi není základní vzdělání povinné a rodiče je musí dětem platit. Často však obyčejní lidé nemají dostatek finančních prostředků, aby si mohli dovolit posílat děti do školy. Z našeho pravidelného daru (7.200,- Kč ročně), na který se v průběhu roku skládáme, se hradí školné, školní uniforma, učebnice, pomůcky, zdravotní péče, jídlo, oblečení a další potřebné věci. Přispět může každý na účet 240001715/0300, text k platbě: Chamaloto.

O nás

Církev československá husitská vznikla o Vánocích 1919, kdy byla v řadě římskokatolických kostelů slavena po téměř 300 letech poprvé bohoslužba v českém jazyce. Za souhlasu mnoha věřících byla vyhlášena 8.1.1920 v Praze reformními římskokatolickými kněžími v čele s ThDr. Karlem Farským, který byl později zvolen jejím prvním patriarchou.

Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojule láska k Hospodinu. A kteří věří, že Církev československá husitská vznikla z Boží vůle a milosti, aby díky ní byli do Boží církve přivedeni lidé, kteří by jinak byli ztraceni v nevíře a beznaději. Nejvyšší autoritou je pro nás Duch Kristův. Naše církev klade veliký důraz na svobodu svědomí každého jednotlivého věřícího.

Svým názvem se Církev československá husitská hlásí ke křesťanským tradicím českých zemí.

VYZNÁNÍ VÍRY

Věřím v Boha jednoho, Ducha věčného a tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné.

Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat.

Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy tak, jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, Pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se!