NABÍZÍME

Husitská fara nabízí různé aktivity pro malé i velké. 

VOLNÝ ČAS

Volný program v klubovně Centra Hláska

V klubovně se tento den věnujeme dětem školního věku, více na www.centrum-hlaska.cz

středa 14:00 - 17:00

zdarma

Šprtec - turnaje ve stolním hokeji

Turnaje jsou určené pro děti od 6 - 18 let, dětem se věnuje Aleš Mrázek

pátek 16:30 - 18:00

zdarma

BOHOSLUŽBY 

A JINÉ CÍRKEVNÍ OBŘADY

Bohoslužba

Bohoslužba se koná na husitské faře 2x měsíčně. Termíny bohoslužeb jsou vyvěšené ve vývěsce fary nebo jsou zájemcům zasílány také sms zprávou.

Svatba

Manželskou svátost nebo požehnání manželství můžete uzavřít v naší kapli, v zahradě nebo na jiném vhodném místě.

Křest

Každý, kdo se rozhodne před světem přiznat k Bohu, touží být pokřtěný. Zároveň si také hledá duchovní domov, tedy církevní společenství, ve kterém se jeho duše cítí dobře. 

Nemoc

K práci faráře patří i návštěvy nemocných a umírajících. V takových případech je možné konat svátost útěchy nemocných, lidově známou také jako "poslední pomazání".

Pohřební rozloučení

Církevní obřad se koná ve spolupráci s pohřební službou v roudnické pohřební kapli, obřadní síni nebo v domě zesnulého.

Vysvěcení a duchovní očista prostor

Pokud žijete nebo pracujete v místě, které je spojeno s negativními zážitky nebo pokud chcete začít novou životní etapu (například po smrti někoho blízkého), mohu vám nabídnout tento obřad.


neděle 15:00 - 16:00

DOBROVOLNICTVÍ A BRIGÁDY

Sekání farní zahrady

tuto brigádu nabízíme od května do září po domluvě s paní farářkou

odměna 200,-Kč za celou zahradu (lze rozdělit na 4 prostory po 50,-Kč)

Výpomoc při akcích pro veřejnost

Dušičková stezka odvahy, průvod praotce Čecha při vinobraní, masopustní průvod, sázení stromů, hromadný úklid fary, přehazování kompostu a cokoliv jiného...

odměnou je dobrý pocit v přátelském kolektivu

PRONÁJEM

Pronájem klubovny se zahradou 

Prostor k pronájmu zahrnuje klubovnu s kapacitou 15 lidí, kuchyňku, WC, zahradu se zahradním altánkem, pískovištěm, houpačkou, trampolínou a ohništěm. Prostor pronajímáme např. k narozeninovým oslavám a podobným příležitostem.

cena dohodou