Až uslyšíte válečný ryk

06.04.2022

Mnozí cítíme velký smutek a rozčarování z této smutné a zbytečné války.

V Bibli se píše: "Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to tak být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království."

Tato slova říká Ježíš svým učedníkům. V lidských dějinách byla citována už mnohokrát. Převážně s cílem vystrašit své posluchače. Jenže ono tu v první řadě nejde o strašení z konce světa, ale o postoj, jaký k tomu všemu máme zaujmout. "Nelekejte se. Musí to tak být."

Svět zažil už tisíce válek a konfliktů. Je to nevyhnutelná součást lidského bytí. Většina z nás ví, že války jsou zbytečné. Jenže i tak k nim dochází a v budoucnosti opět dojde.

I pisatelé bible nad tím přemýšleli:

"Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně."

Každý z nás máme svou vlastní zkušenost se svými soukromými boji a sváry, se svými soukromými válkami. Každý víme, co s námi dělají vášně, vztek, zlost, závist, pocit strachu nebo nespravedlnosti.

Díky těmto vášním vznikají rozbroje v rodinách. Díky stejným vášním vznikají konflikty mezi národy. Jaká je z toho cesta?

Bible říká: "Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám."

Vzepřít se zlému, vzepřít se sám v sobě všemu, co jakýmkoliv způsobem přináší do tohoto světa, do našeho života zlo, to je velká, celoživotní výzva.

Všichni toužíme po míru, nikdo nechce válku. Proto nám všem přeji, abychom s mírem začali už v té vlastní, osobní rovině. Vymezujme se jasně proti všemu zlému, proti nenávisti, agresivitě, nelásce a naopak zásobujme své nitro, své srdce vším, co si jen dovedeme představit pod slovem Dobro.

Neděsme se a nebojme se zla. Neboť zlo je pomíjivé. To, co zůstává, je Láska. Tak to říká Terezie z Avily:

"Ničím se neznepokojuj

ničím se nermuť

všechno pomíjí,

ale Bůh se nemění.

Máš-li v srdci Boha,

nic ti nechybí,

jeho láska stačí."

Přeji hodně síly do jarních dnů a Boží požehnání, ať vás provází.