Starodávné Boží zaslíbení

09.10.2017

Milí přátelé, v Bibli je zaznamenána Boží myšlenka směřována k nám lidem: "Toto praví tvůj stvořitel: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, neboj se, já budu s tebou." Kdo chceme, slyšíme, rozumíme a přijímáme. Kdo nechceme, zůstáváme osamoceni. Kéž dokážeme vnímat Boží lásku i v té nejnepatrnější drobnosti našich všedních životů.