Životní zkoušky

27.04.2017

Milí přátelé, tak jako zlato bývá zkoušeno ohněm, tak je i naše víra často zkoušena v rozmanitých životních zkouškách. Můžeme se hroutit pod náporem pozemských starostí, ale vždy máme možnost se radovat a čerpat sílu z nebeského zdroje věčné Boží lásky a milosti. Máme svobodnou vůli a je na nás, zda se rozhodneme podléhat tíži tohoto světa nebo směřovat do radosti Božího kralovství. Apoštol Petr píše: "jako novorozené děti Boží mějte touhu po nefalšovaném duchovním mléku." Požehnanou neděli a hodně síly v pozemských zkouškách přeji vám všem.