Nové začátky

10.09.2019

V Bibli se píše: "Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá." Tady by se dalo skončit. Ale tak trochu anarchistická myšlenka pokračuje dál: "Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit." Ne všechno nám prospívá, souhlasíme, ale jsou věci, které nás dokonce zotročují. Největším otrokářem pak je naše vlastní mysl, naše ego, které nás nutí myslet si, že bez určitých věcí nemůžeme být šťastní, které nás nutí myslet si, že se musím chovat určitým způsobem... V životě podléháme mnohým závislostem, které si sami uměle vytváříme. Ať už jde o závislost na věcech, na určitém člověku, na drogách... Vždy to má svůj počátek v naší mysli. Jenže naše mysl není vládcem světa. Nad ní stojí Hospodin, stvořitel nebe a země. Když si toto uvědomíme, pochopíme i následující větu: "Vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha. Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha." Nepatříme sami sobě, nemusíme otročit svému egu. Ani Hospodin není otrokářem, který by nás k něčemu nutil. Naopak nás vede ke svobodě. K tomu, abychom každé ráno chápali jako výzvu k novému začátku. Přeji požehnanou neděli bez tíhy vší minulosti.