O posuzování

10.09.2019

Ve Starém zákoně najdeme krásný téměř románový příběh o Rút. Je to Moábka - žena z pohanského národa. Stává se však manželkou Judejce, tedy je přijata do vyvoleného národa. Její muž umírá a ona se stává vdovou. V té době vdovy, pokud se jich neujal žádný příbuzný zemřelého, byly často odsouzeny k velké chudobě. Protože se Rút ocitá v nepříliš dobrém postavení, její tchýně, též vdova, ji vybízí, aby se vrátila ke své rodině a ke svému náboženství. Ať každá jde svou cestou. Rút odmítne. Ba co víc, své tchýni řekne něco, na co ve vztazích s tchýněmi nejsme vůbec zvyklí: "Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt." Co vedlo Rút k tomu, že se odmítla vrátit ke své vlastní rodině a ke svému dřívějšímu životu? Rozhodla se zůstat i za cenu velké chudoby.
Jako každý správný román, i tento příběh končí dobře. Ženy odchází spolu do místa rodiště tchýně a Rút se znovu vdá a stává se součástí rodokmenu, ze kterého později pochází slavný král David. Doporučuji k četbě na dobrou noc 🙂. Rút může být pro nás krásným příkladem pokory, trpělivosti a životního optimismu. I když se nám v životě mohou stát jakékoliv špatné věci a my si myslíme, že už je to "konečná", příběh našeho života stále pokračuje. A nakonec všechno zlé může být k něčemu dobré. To je jeden z důvodů, proč křesťanství odmítá sebevražedné jednání a vůbec veškerý životní negativismus. Nikdy nevíme, co nám zítřek přinese. A jediný, kdo má moc náš životní příběh ukočit, je ten, který nás vytvořil v matčině lůně. A jak praví Ježíš: "Nesuďte, abyste nebyli souzeni." Učme se neposuzovat svůj život, zda je dobrý nebo špatný. Učme se trpělivosti a důvěře, že vše může být nakonec dobré. Neboť "Hospodin je Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který odpouští vinu, přestoupení a hřích." (Exodus 34,6-8) Přeji požehnanou neděli vám všem, kteří jste dočetli až do konce. Protože toto není konec. Toto je jen jeden z odstavců našeho životního příběhu.