Stavba hodná obdivu

31.12.2018

Když Ježíš vycházel z jeruzalémského chrámu (dnes už z něj zbyla jen tzv. Zeď nářků), řekl mu jeden učedník: "Pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno." Zdá se vám to smutné? My lidé dokážeme vytvořit mnoho krásných věcí, ale také dokážeme ničit. Ve výsledku je v podstatě jedno, jaké krásné věci umíme vyrobit. Jsou to jen věci podléhající času a rozmaru lidí. To, co je věčné a na čem nakonec záleží nejvíc, jsou hodnoty, na kterých budujeme stavbu svého života. Hledejme tyto hodnoty. A když je najdeme, pečujme o ně a chraňme je. To je to pravé dědictví hodné obdivu.