O lásce

09.10.2017

V Bibli se píše: "Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil (Boží) zákon." Jediná věc, které je ve světě vždy nedostatek, je láska. Nezištná láska, která nezávidí, neodsuzuje, nevychloubá se, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, je odpouštějící a vždy vstřícná... té je ve světě tuze málo. Půjdeme-li v té myšlence do hloubky, dojdeme k tomu, že veškeré zlo, které mezi lidmi vzniká, je z nedostatku lásky. Např. Dítě získává naši pozornost (lásku) tím, že zlobí, je hlučné. I zloděj loupí kvůli pozornosti a snaží se svým činem zaplnit ve svém srdci ten prostor, který nebyl zaplněn láskou. I zlý člověk je zlý jen proto, že si myslí, že je málo milován. Vzpomeňme si, když jsme čerstvě do někoho zamilovaní, máme chuť obejmout celý svět. Vše nám přijde krásné a úžasné. Láska z nás přímo tryská na všechny strany. A naopak: Kdyz si přijdeme osamělí a nemilování, máme chuť mstít se celému světu. Jenže osamělost a nemilovanost je jen naše zdání. Je kolem nás tolik důkazů daleko vyšší lásky, než je ta lidská (v mnoha směrech nedokonalá). Co třeba hřejivé slunce, vzduch, který dýchám, voda, kterou piji? Láska je veličina, díky které poznáváme své přátelé, zakládáme rodiny, ...rodina, přátelství, partnerství, to vše vyrůstá z lásky. Láska je smyslem i cílem života. Nedá se koupit penězi ani nahradit věcmi. Važme si lásky. Pečujme o ni. Živme ji ve svém srdci. A nikomu nedlužme nic než vzájemnou lásku, neboť ten, kdo miluje, naplnil Boží zákon.