BLOG

Milí přátelé, v Bibli je zaznamenána Boží myšlenka směřována k nám lidem: "Toto praví tvůj stvořitel: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Protože jsi v očích mých tak drahý,...

Milí přátelé, tak jako zlato bývá zkoušeno ohněm, tak je i naše víra často zkoušena v rozmanitých životních zkouškách. Můžeme se hroutit pod náporem pozemských starostí, ale vždy máme možnost se radovat a čerpat sílu z nebeského zdroje věčné Boží lásky a milosti. Máme svobodnou vůli a je na nás, zda se rozhodneme podléhat tíži tohoto světa nebo...

Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu, vždyť mězi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: "Uvolni mu své místo!" a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: "Příteli, pojď...

Vždycky toužíme po tom, co nemáme. A to, co máme, se nám nelíbí. Také máte utkvělou představu, že jinde se žije líp? Také znáte rčení: "Všude je chleba o dvou kůrkách"? Mnozí z nás na facebooku sdílí různá moudra, ale v podstatě si vybíráme jen to, co se nám hodí do krámu. Těch ostatních věcí si programově nevšímáme nebo dokonce...